Spring til indhold

Ny budgetløsning - Oracle EPM

AAU skal have ny budgetløsning fra foråret '25 hvor vi overgår til Oracle EPM som skal erstatte RES og Prophix. De første dele af løsningen vil vi dog tage i brug allerede fra august '24.

Ny budgetløsning - Oracle EPM

AAU skal have ny budgetløsning fra foråret '25 hvor vi overgår til Oracle EPM som skal erstatte RES og Prophix. De første dele af løsningen vil vi dog tage i brug allerede fra august '24.

Vigtige datoer

Tilmelding til informationsmøder og undervisning

Formål

Projektets formål er at implementere en moderne og tidssvarende platform til budget- og ressourcestyring i én samlet løsning. Der skal etableres integrationer imellem løsningen og nødvendige datakilder, således data registreres ved kilden, hvor det naturligt fødes, kun opdateres ét sted og via integrationer automatisk flyttes rundt, så det kan anvendes flere steder. Arbejdsopgaver og processer skal ensrettes og effektiviseres på tværs af enheder og i ét samlet IT-system.

Styregruppe