qlikview og projekter

Projektstatus i QlikView

Lagt online: 06.03.2014

”Projektstatus” er nu tilgængelig i QlikView. Rapporten viser regnskabet for et projekt og erstatter ØSS FSG-rapporten ”Statusrapport projekter” samt QlikView-rapporten ”FIK-projektrapport”. Dokumentation fra ØSS i forbindelse med regnskabsaflæggelser, skal således nu fremsendes til Projektøkonomi i form af QlikView Projektstatus rapport samt QlikView transaktionslister.

”Projektstatus” er tilpasset den nye kontoplan, og rapporten kan bruges til tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10), samt hvor projektet er delvist tilskudsfinansieret og delvist AAU-finansieret. Rapporten viser de regnskabsmæssige registreringer fra ØSS og kan bruges i forbindelse med en regnskabsaflæggelse over for en ekstern bevillingsgiver, men også i forbindelse med intern opfølgning på projektet. Rapporten er opdelt i 3 faneblade:

  • Status og projekttotaler
  • Transaktionslister (Total, indbetalinger og løn)
  • Vejledning, der beskriver formålet med rapporten, indholdet af rapporten og valgmulighederne

ØSS rapporter såsom FSG rapporten, bliver ikke længere vedligeholdt og vil i nær fremtid blive lukket for brug. Vi opfordrer derfor til, at ”Projektstatus” tages i brug med det samme. Rapporten er umiddelbar let tilgængelig, og kræver ikke forudgående kursus i brug, da man allerede er godt i gang ved at læse vejledningen samt følge de indledende instrukser. Gennemgang af ”Projektstatus” vil dog ske dels som en naturlig del af QlikView undervisningen, som bliver afholdt af ØA/IT, og dels som en del af undervisningsplanen hos Projektøkonomi.

Vær opmærksom på, at brugere skal være opgraderet til version 11 i QlikView for at benytte rapporten. Alternativt kan man benytte QlikView-linket på hjemmesiden ”Administrative It-systemer” og starte QlikView op i browser.

Spørgsmål til brug af ”Projektstatus” eller ønsker/input til videreudvikling af rapportfaciliteterne er naturligvis meget velkomne og rettes til enten Dorte Mai Lildholdt eller Lisbeth Hejndorf.