qlikview og projekter

Projektstatus i QlikView

Lagt online: 06.03.2014

”Projektstatus” er tilgængelig i QlikView. Rapporten viser regnskabet for et projekt og erstatter ØSS FSG-rapporten ”Statusrapport projekter” samt QlikView-rapporten ”FIK-projektrapport”. Dokumentation fra ØSS i forbindelse med regnskabsaflæggelser, skal nu fremsendes til Projektøkonomi i form af QlikView Projektstatus rapport samt QlikView transaktionslister.

”Projektstatus” er tilpasset kontoplanen, og rapporten kan bruges til tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10), samt hvor projektet er delvist tilskudsfinansieret og delvist AAU-finansieret. Rapporten viser de regnskabsmæssige registreringer fra ØSS og kan bruges i forbindelse med en regnskabsaflæggelse over for en ekstern bevillingsgiver, men også i forbindelse med intern opfølgning på projektet. Rapporten er opdelt i 3 faneblade:

  • Status og projekttotaler
  • Transaktionslister (Total, indbetalinger og løn)
  • Vejledning, der beskriver formålet med rapporten, indholdet af rapporten og valgmulighederne

ØSS rapporter såsom FSG rapporten, bliver ikke længere vedligeholdt og er lukket for brug. Rapporten er umiddelbar let tilgængelig, og kræver ikke forudgående kursus i brug, da man allerede er godt i gang ved at læse vejledningen samt følge de indledende instrukser. Gennemgang af ”Projektstatus” vil ske dels som en naturlig del af QlikView undervisningen, som bliver afholdt af ØA/IT, og dels som en del af undervisningsplanen hos Projektøkonomi.

Vær opmærksom på, at brugere skal være opgraderet til version 12.60 i QlikView for at benytte rapporten. Alternativt kan man benytte QlikView-linket på hjemmesiden ”Administrative It-systemer” og starte QlikView op i browser.

Spørgsmål til brug af ”Projektstatus” eller ønsker/input til videreudvikling af rapportfaciliteterne er naturligvis meget velkomne og rettes til enten Dorte Mai Lildholdt eller Lisbeth Hejndorf.