AAU logo

Projektøkonomi

PROJEKTØKONOMI

Projektøkonomi beskæftiger sig med regnskabsmæssige og økonomiske opgaver inden for tilskudsfinansieret virksomhed (FIK) og indtægtsdækket virksomhed (IV) på Aalborg Universitet. Opgaverne vedrører samtlige af et projekts faser dvs. opstart, gennemførelse og afslutning. Kontoret yder endvidere rådgivning og vejledning inden for området, til universitetets institutter og afdelinger, f.eks. i forbindelse med projektbudgettering i ansøgningsfasen, projektoprettelse, styringsmetoder og tidsregistrering, opstilling af projektregnskab samt gældende regelsæt på området – både eksterne og interne.

Kontoret forestår – i samarbejde med Regnskabschefen – godkendelse af regnskaber, hvor der kræves en autoriseret underskrift af AAU.

Projektøkonomi´s primære opgaver er:

  • Projektoprettelser og projektlukninger
  • Gennemgang og kontrol af regnskabsaflæggelser
  • Controlling på projekter

I den centrale regnskabsmæssige administration af tilskudsmidler ligger endvidere en række afledte aktiviteter såsom placering af indbetalinger af tilskudsmidler på projekternes beholdningskonto, administration af EURO konti, returnering af ikke forbrugte midler m.m. Kontoret varetager systemteknisk ansvar i forhold til tidsregistreringssystemet og øvrige projektstyringssystemer i ØSS, samt opgaver omkring udvikling og vedligehold af QV rapporter i relation til projektadministration.