Økonomistyringsenhed

Økonomistyringsenheden beregner, fordeler og styrer samtlige driftsbevillinger til og fra AAU, endvidere udarbejder enheden årsrapporter, budgetter og økonomistyringsværktøjer, indberetninger til ministerier og styrelser, samt relevant økonomiinformation til AAU's ledelse. 

Enheden sikre også udarbejdelse af nøgletal for universitetet, herunder rektorkollegiets nøgletal, udvikling og ajourføring af universitetets datavarehus, samt  økonomiske nøgletal.

Kontakt

Økonomistyringsenheden

Fredrik Bajers Vej 7K

9220 Aalborg Øst

Årsrapport
Budget
Budgetprincipper
Instruks og årshjul
Medarbejdere

analyseenhed

Funktionspostkasse: