RES - ressourcestyringssystem

Hvad er res?

RES er et budgetterings- og planlægningsværktøj til styring af ressourcer.

RES er et vigtigt værktøj for hovedområdernes ledere, så de bliver i stand til at træffe kvalificerede og langsigtede beslutninger. Ressourcestyringen understøtter to formål:

ØKONOMISTYRING (kroner)

Grundlag for lønbudgettering i Prophix (inkl. flerårsbudgettering)
Sikring af samspil mellem drift og ekstern virksomhed
Datasættet vedligeholdes løbende

RESSOURCESTYRING/-ALLOKERING (timer)

Grundlag for tidligere og mere kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger – ift. stillingsplanlægning og bemandingsplaner
Uddannelsesplanlægning

Sådan får du adgang til res
PROCEDURE FOR LØNBUDGETTERING I RES
Kontaktpersoner til rekvisitioner
QlikView-rapporter

Support

kurser