tidsregistrering

Tidsregistrering i ØSS

ØSS tidsregistrering bruges til registrering af månedslønnedes tidsforbrug på tilskuds-finansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10) a) samt på projekter, der er delvist tilskudsfinansierede og delvist AAU-finansierede.

Der registreres udelukkende produktive timer, dvs. de timer der er arbejdet på det enkelte projekt. Der sker ikke registrering af ferie, sygdom eller andet fravær. De registrerede arbejdstimer på det enkelte projekt danner sammen med en automatisk beregning af timesatsen baggrund for bogføring af den lønomkostning der skal henføres til det enkelte projekt.

sådan får du adgang til tidsregistrering i øss
tidsregistreringsmodulet