Nyhedsbrev Projektøkonomi 9. september 2020

Læs i dette nyhedsbrev om: • Nye skabeloner hos Projektøkonomi • Ny Qlikview rapport: Timer Budget og realiseret • Kurser efterår 2020 • Nyt fra Projektøkonomi

Lagt online: 09.09.2020

Nye skabeloner hos Projektøkonomi

Hos Projektøkonomi arbejder vi løbende på vedligehold og opdatering af procedurer og blanketter. Husk derfor at hente nyeste skabeloner fra vores hjemmeside. Senest er blanketterne til lukkeanmodninger blevet opdateret.

 

Ny Qlikview rapport: Timer - budget og realiseret

Det har været et ønske fra flere enheder, at få en rapport, som sammenholder budgetterede og realiserede timer. Den går snart i luften og hedder Timer – budget og realiseret. Rapporten er en udvikling af den tidligere SBI-rapport, som nogen af jer måske har hørt om. Rapporten kommer til at ligge i folderen Økonomi/Projekt. Der kommer besked ud fra ØA Support, når I kan tilgå rapporten.

Formålet med den nye Qlikview rapport er, at man med udgangspunkt i forskellige indgangsvinkler kan få et overblik, der viser både timebudgetter og timeregistreringer baseret på den indgangs­vinkel, man har. Rapporterne indeholder ikke kr/øre. Her henvises til rapporterne Projektlederrapport, ProjektTid og ProjektStatus.

 

Kurser efterår 2020

Vi har nu skemalagt efterårets kurser vedrørende eksternt finansierede projekter. Tilmelding sker via HR’s kursusportal.

 

29. oktober kl. 8:30 – 10:30: Projektoprettelse og standardaftaler.

29. oktober kl. 12:30 – 14:30: Tidsregistrering og lønbogføring.

30. oktober kl. 8:30 – 11:30: Regnskabsaflæggelse og styringsmetoder.

 

Nyt fra Projektøkonomi

I forbindelse med at jeg indgår i arbejdet med nyt økonomisystem (NytERP) med ansvar for processer på projektområdet vil I opleve, at jeres henvendelser i højere grad vil blive videresendt til mine kolleger i Projektøkonomi. Vi har derfor opfrisket vores profiler i VBN, så I kan se, hvem der er specialister på hvilke områder. I kan selvfølgelig stadig tage direkte kontakt til den, I plejer at tale med eller skrive til vores fællespostkasser. Så skal vi nok sørge for, at mailen kommer til den rette.

Samtidig kan jeg fortælle, at vi har fastansat Rani Gregoriussen, som har siddet i Frederikke Korgaard-Mollerups barselsvikariat.

Vi søger en vikar for Kathrine Helding Bro, som går på barsel start december. Stillingen ligger på AAU’s hjemmeside. Del gerne i jeres netværk.

 

Med venlig hilsen 

Tina L. Ryding

Faglig leder Projektøkonomi, ØA

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen