Nyhedsbrev Projektøkonomi 27. maj 2020

Læs i dette nyhedsbrev om: • Covid-19 beslutningsguide • H2020 FAQ i forbindelse med Covid-19

Lagt online: 27.05.2020

 

Covid-19 beslutningsguide

På Projektøkonomis hjemmeside finder du som noget nyt link til en guide, der hjælper dig og din projektleder, hvis et forskningsprojekt er berørt af Covid-19-situationen. Guiden er udarbejdet af Kontraktenheden og Projektøkonomi med input fra institutternes projektansvarlige, og den kommer i forlængelse af Kontraktenhedens og ØA´s indstilling til hhv. SRFI og direktionen om, at AAU´s dialog med bevillingsgiverer skal forankres lokalt ved det enkelte projekt i koordination med institutledelsen.

I indstillingen, som er tiltrådt af direktionen, fremgår bl.a.:

  • Projektlederes henvendelser til bevillingsgiverne skal ske koordineret med institutleder og skal forberedes i samarbejde med projektadministrator.
  • Bevillingsgivers krav til dokumentation for timer og andre omkostninger er stadig gældende.
  • Kravet om tidstro tidsregistrering er fortsat gældende.

Vær i øvrigt opmærksom på, at nogle af de større bevillingsgivere har udmeldt midlertidige retningslinjer og lempelse af krav ifm. fx. ansøgning om forlængelse, så husk at orientere jer på bevillingsgivers hjemmeside og hos projektleder. Under alle omstændigheder står Kontraktenheden og ØA til rådighed hvis der opstår udfordringer.

 

H2020 FAQ i forbindelse med Covid-19

På EU´s Funding and Tenders portal findes en FAQ omkring COVID-19 her.

I FAQ´en er der bl.a. stillet et spørgsmål om dækning af lønomkostninger, hvis det ikke har været muligt at arbejde på projektet pga. COVID-19 situationen. Svaret er her at "Horizon 2020 grants can only provide EU funding for the hours actually worked in the action". Det kan tilføjes, at vi på AAU beregner timesatsen månedligt efter metoden "standard productive hours" (option 3).

Du kan desuden finde de nyeste opdateringer på den særlige H2020 Covid-19 dedikerede platform her.

MSCA har også oprettet en side med relevant information her.

 

 

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen