Nyhedsbrev Projektøkonomi 26. september 2017

Læs i dette nyhedsbrev om: • H2020 timeregistrering og fravær registreret i HR systemerne • ProjektTid: Underskrift på timesedler – opdatering af timeseddel • Ny forretningsgang for manuelle frikøb til projekter • Projektøkonomis kurser i november 2017

Lagt online: 26.09.2017

H2020 timeregistrering og fravær registreret i HR systemerne

Jf. gældende regelsæt skal timeregistreringen på H2020 projekter stemme overens med ferie og andet fravær registreret i HR systemerne og med rejseaktivitet på projektet. Dette skal efterses af revisor i forbindelse med en eventuel revision ved afslutning af projektet.  

Det har vist sig, at det kan være en udfordring – nogle gange flere år senere – at kunne få adgang til fraværsoplysningerne. Vi vil derfor herfra opfordre til, at man løbende gemmer print/scan af fraværsoplysningerne sammen med timeregistreringen i projektmaterialet.

ProjektTid: Underskrift på timesedler – opdatering af timeseddel

Hos nogle bevillingsgivere er der krav om, at der foreligger underskrevne timesedler som dokumentation for timeforbrug. Projektøkonomi har opdateret print af timeseddel via Qlikview ProjektTid, så man nu kan tilføje overordnedes navn med blokbogstaver under linjen der skal underskrives.

Ny forretningsgang for manuelle frikøb til projekter

Alle frikøb der kan håndteres via ØSS Tidsregistrering, skal ske via dette system. Der kan imidlertid være undtagelser, hvor en manuel omkontering er nødvendigt. Dette sker via HR’s lønomkonteringsskema, som netop er blevet opdateret. Som noget nyt vil manuelle omkonteringer af løn på eksterne projekter på over kr. 50.000 kræve godkendelse hos Projektøkonomi. Skemaet kan hentes her: http://www.okonomi.aau.dk/lon/frikoeb-omkontering/

Projektøkonomis kurser november 2017

I kan nu tilmelde jer Projektøkonomis kurser, som ligger 21. – 23. november. Vi har bl.a. institutionsrevisor Anders Fisker Jørgensen på programmet. Han vil fortælle om revisors tilgang til projektrevisioner med særlig fokus på Aalborg Universitet. Præsentationen er foranlediget af et lignende oplæg, som Anders Fisker Jørgensen afholdt i april 2017 i regi af netværket for projektansvarlige. I kan tilmelde jer via HRs side med kurser inden for økonomi.

Som noget nyt har vi også inviteret os selv på besøg hos projektøkonomimedarbejderne der sidder i AAU Sydhavnen til en projektøkonomi seminardag. Her tilbyder vi d. 6. november en koncentreret kursusdag, hvor deltagerne har mulighed for at byde ind med konkrete udfordringer/spørgsmål. Dette er et forsøg, som er udløst af, at vi tidligere har måtte aflyse kurser i København pga. for få tilmeldte. 

Husk at minde nye kolleger om, at de kan tilmelde sig Projektøkonomis nyhedsbrev her: https://driftslog.adm.aau.dk/oekonomi/mailliste.php

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen