Nyhedsbrev Projektøkonomi 25. marts 2020

Læs i dette nyhedsbrev om: • Digitale signaturer på timesedler og regnskaber • Ekspeditionstid på regnskabsgennemgange

Lagt online: 22.04.2020

 

Digitale signaturer på timesedler og regnskaber

Projektøkonomi har fået mange henvendelser om underskrifter, både på regnskaber og timesedler, nu hvor vi alle arbejder hjemmefra og ikke nødvendigvis har adgang til print/scan.

Vores anbefaling den sidste uge har været, at I medsender godkendelsesmail fra projektleder på regnskaberne. Det kan I fortsætte med.

Nu åbner vi også op for, at I også kan hente godkendelser på regnskaber og timesedler ved at bruge signaturfunktionen/certifikat i Adobe Acrobat Pro. For at kunne signere med certifikat, skal den medarbejder, som underskriver, logge på med sit almindelige AAU login, og dermed sker den validering, vi ønsker.

1 Under Formularer og signaturer vælges Certifikater

2 Herefter vælges Underskriv digitalt

Vi ser denne periode som en mulighed for at teste, hvorvidt løsningen også kan blive en del af vores normale procedure, når vi er tilbage i de vante rammer igen.

 

Ekspeditionstid på regnskabsgennemgange

Vi oplever lige nu, at flere af de regnskaber, vi modtager til gennemgang, kommer meget sent i forhold til den eksterne deadline eller koordinators deadline for godkendt regnskab. Hos Projektøkonomi gør vi, hvad vi kan, for at vi sammen med jer kan nå i mål før deadline, og jeg håber også, I har den oplevelse.
Jeg vil dog gerne opfordre til, at I forholder jer kritisk til den frist I har, og evt. kontakter bevillingsgiver/koordinator med henblik på at få rykket deadline, hvis der er behov for det. Min formodning er, at flere bevillingsgivere har fuld forståelse for, at tingene lige nu tager lidt længere tid end de plejer.

 

Med venlig hilsen

Tina L. Ryding

Faglig leder Projektøkonomi, ØA

 

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen