Nyhedsbrev Projektøkonomi 18. maj 2016

Læs i dette nyhedsbrev om: • Vejledning om håndtering af EU’s Horizon 2020 program på AAU • Nye sagsnumre til journalisering af projekter i Captia

Lagt online: 18.05.2016

Vejledning om håndtering af EU’s Horizon 2020 program på AAU

Nu er vejledningen om håndtering af Horizon 2020 programmet tilgængelig på Projektøkonomis hjemmeside, under Vejledninger / EU FP7 og Horizon 2020: http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/vejledninger/

Som det fremgår af vejledningen udestår stadig et par punkter fra EU's side, men vi orienterer via nyhedsbrevet, når vi har nyt.

Nye sagsnumre til journalisering af projekter i Captia

I forbindelse med den nye journalplan i Captia skal vi gøre opmærksom på, at projekter nu skal journaliseres under sagsgruppe 51 AAUs forskningsaktiviteter.

Vær opmærksom på, at sager som er overført fra den tidligere database ikke har fået nye sagsnumre. Dette kan bl.a. have betydning når man skal tilføje nye undersager.

For kurser i Captia på projekter, spørgsmål vedr. funktioner, opsætning og brugeroprettelse i Captia samt AAUs journalplan kan ESDH-sekretariatet være behjælpelige på:

Mail esdh-sekretariat@adm.aau.dk eller direkte nr. 9480.

For den løbende journalisering på projekter henvises til Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede projekter: http://www.captia.aau.dk/digitalAssets/157/157622_retningslinjer-for-captia-journalisering-p---eksternt-finansierede-forskningsprojekter-v.-1.2.pdf

 

Med venlig hilsen

Tina Ryding

Faglig leder | Økonomiafdelingen

Projektøkonomi

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen