Nyhedsbrev Projektøkonomi 18. januar 2018

Læs i dette nyhedsbrev om: • Likviditetsopgørelse på bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond • Ekspeditionstid på regnskabsgennemgange og varsling om ekstern revision • Ny frist for godkendelse af timesedler i ØSS Tidsregistrering

Lagt online: 22.01.2018

Likviditetsopgørelse på bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danske universiteter skal ikke længere sende årsregnskab til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). I stedet skal universiteterne hvert år afstemme indtægter og forbrug på de aktive bevillingssager. Er der midler over et vist beløb, som ikke er brugt, skal universiteter sikre rebudgettering over for DFF.

Hos Aalborg Universitet har vi en fast procedure for hvordan du som projektadministrator skal udarbejde opgørelsen ved hjælp af et afstemningsark. Du kan tilgå proceduren på Projektøkonomis hjemmeside under Vejledninger/Andet eller direkte på http://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/361/361023_aarlige-likviditetsopgoerelser-paa-bevillinger-fra-dff.pdf.

Du kan læse mere om kravet fra DFF, der ligger som et tillæg til fondens ’Vilkår for bevillinger’.

Ekspeditionstid på regnskabsgennemgange og varsling om ekstern revision

Som tidligere år gør vi opmærksom på, at Projektøkonomi har 2 ugers ekspeditionstid i forbindelse med gennemgang af regnskaber. Hertil skal lægges yderligere 1-2 uger, hvis der skal ekstern revision på regnskabet.

Det forudsættes naturligvis, at projektadministrator, der har fremsendt regnskabsmaterialet, er tilgængelig for afklarende spørgsmål.

Vi vil i øvrigt meget gerne have en tidlig varsling, hvis I har regnskaber der skal revideres eksternt, da det giver os mulighed for at advisere revisor om, at der er et regnskab på vej.

På Projektøkonomis hjemmeside kan du læse mere om egenkontrol, udfærdigelse af regnskaber og vores generelle tidsfrister: http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/tilskudsfinansierede-aktiviteter-uk-95-97/#regnskaber

Ny frist for godkendelse af timesedler i ØSS Tidsregistrering

Pr. januar 2018 er der ændret deadline for godkendelse af timesedler i ØSS Tidsregistrering. Hvor det tidligere har været 5. hverdag, der var frist for godkendelse af timesedlerne er det nu 4. hverdag i efterfølgende måned. I proceduren Månedslukning i ØkonomiStyringsSystemet ØSS som findes her: http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/11405/Maanedslukningsprocedure.pdf er beskrevet hvordan du ved tidlig opfølgning sikrer, at timerne kommer med rettidigt.

Husk at minde nye kolleger om, at de kan tilmelde sig Projektøkonomis nyhedsbrev her: https://driftslog.adm.aau.dk/oekonomi/mailliste.php

 

Med venlig hilsen

Tina Ryding

Faglig leder |  Økonomiafdelingen

Projektøkonomi

 

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen