Nyhedsbrev Projektøkonomi 16. november 2021

Læs i dette nyhedsbrev om: • Nyt regnskabsskema til bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond • Øget antal projektrevisioner • Personaleændringer hos Projektøkonomi

Lagt online: 18.11.2021

Nyt regnskabsskema til bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Der er kommet nyt regnskabsskema til afrapportering af bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond (på bevillinger givet i løbet af 2017 og frem). Såfremt det nye skema skal benyttes, vil der blive linket til skemaet i e-grant. På det nye regnskabsskema er der ikke gjort plads til underskrifter fra hhv. projektleder og regnskabschefen. Fonden arbejder på at få understøttelse af den digital løsning til underskrifter.

For at opfylde punkt 9.1. i ’Vilkår for Bevillinger’ som omhandler krav om underskrift på regnskaber, skal regnskaber på det nye skema dog underskrives fysisk eller med digital signatur, af både projektleder og regnskabschefen.

 

Øget antal projektrevisioner

Vi oplever i stigende grad, at private fonde også benytter sig af at der skal en ekstern revisionserklæring med ved projektregnskaberne – også selv om det ikke fremgår af bevillingsbetingelserne. Udvælgelsen af projekter ses foretaget både efter bevillingsstørrelse samt helt tilfældigt – og også på projekter, hvor der ikke har været et krav om en egentlig regnskabsaflæggelse.

Det giver en lang række spørgsmål, når det ikke er vores egen institutionsrevisor, der gennemgår projekterne – og får I en henvendelse omkring en ekstern revision på et projekt, bedes I kontakte Projektøkonomi, så vi sammen kan få klarlagt omfanget af den kommende revision.

Vi har på nuværende tidspunkt kun positive erfaringer med revisionerne – og det skyldes det gode arbejde I alle leverer med projekterne på daglig basis.

 

Personaleændringer hos Projektøkonomi

Siden sommerferien er der sket flere ændringer blandt personalet ved Projektøkonomi.

Sonja Christoffersen er gået på velfortjent pension i august
Rani Gregoriussen flyttede efter langt tilløb i august tilbage til Færøerne med familien
Tina Ryding har opsagt sin stilling pr. 30. november (har sidste arbejdsdag 19. november) og forlader os til fordel for en stilling som Head of Controlling ved Erhvervsklyngen Lifestyle & Design Cluster

Alle tre har gennem deres virke hos Projektøkonomi sat deres positive aftryk og de er og bliver alle savnet.

Til gengæld skal I tage godt imod vores nye Projektcontroller Maria Palm Larsen. Hun startede 1. oktober, og enkelte af jer har allerede haft kontakt med hende.

 

 

Med venlig hilsen

Morten Bang Henriksen

Regnskabschef

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen