Nyhedsbrev Projektøkonomi 13. november 2020

Læs i dette nyhedsbrev om: • Grand Solutions 2020 retningslinjer - nyt om løn til studentermedhjælpere • Deadlines for projekter i forbindelse med årsafslutningen • Nyt fra Projektøkonomi

Lagt online: 13.11.2020

Grand Solutions 2020 retningslinjer – nyt om løn til studentermedhjælpere

Vi skal orientere om, at i Grand Solutions retningslinjerne for 2020, afsnit 3.5 Støtteberettigede omkostninger, er der indført nye regler om bl.a. løn til studentermedhjælpere. Nedenfor ses et uddrag af de nye regler:

”Der må ikke medtages lønomkostninger, som der modtages andre former for offentligt tilskud til, herunder løntilskud. Endvidere må timer, herunder omkostninger, til studentermed-hjælpere samt praktikanter og anden frivillig arbejdskraft ikke indgå i budgettet.”

 

Vi har spurgt ind til, hvordan ovenstående formulering skal fortolkes samt bedt om en begrundelse for ikke at måtte medtage lønnede studentermedhjælpere. Uden nærmere begrundelse meddeler Innovationsfonden desværre, at Grand Solutions programmet ikke dækker løn til studentermedhjælpere hos projekter, der følger 2020 retningslinjerne.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående i relation til dit projekt, er du velkommen til at kontakte Rani Gregoriussen.

 

Deadlines i forbindelse med årsafslutningen

Projektoprettelser

Projektøkonomi skal have modtaget anmodning om oprettelse senest 9. december 2020. Oprettelser modtaget efter denne dato kommer ikke med i 2020, så husk at sende jeres oprettelsesanmodninger til Kontraktenheden så tidligt som muligt.

 

Projektlister til tabshensættelser

Projektøkonomi sender listerne ud d. 10. december 2020. De skal returneres med kommentarer og underskrevet erklæring fra institutleder senest 4. januar 2021.

 

Projektlukninger

Projektlukninger, der skal med i 2020, skal være Projektøkonomi i hænde senest 18. december 2020. Anmodninger, der kommer efter denne dato, kommer ikke med i 2020, så vær opmærksom på det, når I vurderer tabshensættelserne.

 

Timeregistrering

Timer der skal med i dec-20 skal være godkendt senest 4. januar 2021 kl. 22:00, og du kan stadig nå at få korrektioner med i periode 13. Så skal de være godkendt senest 12. januar kl. 22:00.

Se den fulde beskrivelse af årsafslutningsprocessen for regnskabsår 2020 på Økonomiafdelingens hjemmeside.

 

Nyt fra Projektøkonomi

Som jeg nævnte i sidste nyhedsbrev, har vi i Projektøkonomi opfrisket vores profiler i VBN, så du kan se, hvem der er specialister på hvilke områder. Du kan også skrive til vores fællespostkasser:

Stamdataændringer: projektoprettelse@adm.aau.dk

Lukning af projekter: projektlukning@adm.aau.dk

Tidsregistrering og løn på projekter: tidsregistrering@adm.aau.dk

Projektregnskaber og spørgsmål til eksterne regelsæt: projektregnskab@adm.aau.dk

Indbetalinger til projekter: projektindbetaling@adm.aau.dk

Samtidig kan jeg fortælle, at vi har ansat Line Stevnhoved som barselsvikar for Kathrine Helding Bro. Line bliver nøgleperson på projektoprettelser og placering af indbetalinger til projekter. Nogle af jer kender måske allerede Line, som i sommer blev færdigudlært som kontorassistent fra ØA. 

 

 

Med venlig hilsen

Tina Ryding

Faglig leder | Projektøkonomi | Økonomiafdelingen

 

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen