Nyhedsbrev Projektøkonomi 12. december 2022

Læs i dette nyhedsbrev om: • Ny vejledning på hjemmesiden for HEU (Horizon Europe) • Oracle ERP hjemmeside • Personaleændringer hos Projektøkonomi

Lagt online: 19.12.2022

Horizon Europe

I forbindelse med EU´s nye rammeprogram Horizon Europe, er der lagt en ny procedure på Projektøkonomis hjemmeside. Formålet er at give projektansvarlige/økonomimedarbejdere ved AAU forståelse for, hvordan midlerne fra EU´s Horizon Europe program administreres, både i forhold til kravene fra EU og i forhold til AAU´s interne systemer.

Her et hurtigt overblik over væsentlige økonomiske forhold ved Horizon Europe (HEU) i forhold til det gældende under Horizon 2020 (H2020):

H2020 Hovedregel HEU Hovedregel
 • 25 % overhead (flat rate)
 • 25 % overhead (flat rate)

 

 • 100% tilskud
 • 0% AAU medfinansiering
 • 100% tilskud
 • 0% AAU medfinansiering
 • Certificate on Financial Statement (CFS) grænse 325.000 € I total Direct costs. Dvs. Ex overhead.
 • CFS kun ved afslutning
 • CFS omkostning afrapporteres som other direct costs og tillægges overhead
 • Certificate on Financial Statement (CFS) grænse 430.000 € incl. overhead.
 • CFS kun ved afslutning. (EIT KIC dog ved hver reporting period hvis grænsen nås).
 • CFS omkostning afrapporteres som other goods, works and services (purchase costs) og tillægges overhead
 • Valutakurs gennemsnit for hele reporting period: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurof xref/html/index.en.html
 • Valutakurs gennemsnit for hele reporting period: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurof xref/html/index.en.html
 • Refunderbar moms (VAT) er ikke støtteberettiget
 • Alle bilag gennemgås og
  • renses for moms hvis momsen er re- funderbar (primært udenlandske rejser)
  • Indenlandsk moms der reelt betales/afregnes til SKAT kan regnskabsaflægges
 • Refunderbar moms (VAT) er ikke støtteberettiget
 • Alle bilag gennemgås og
  • renses for moms hvis momsen er re- funderbar (primært udenlandske rejser)
  • Indenlandsk moms der reelt betales/afregnes til SKAT kan regnskabsaflægges
 • Krav om timeregistrering for H2020 timerne
 • Der skal registreres WP og gerne (kort) beskrivelse af det udførte arbejde
 • Fuldtidsansatte skal også timeregistrere
 • Krav om timeregistrering for HEU timerne
 • Der skal registreres WP og gerne (kort) beskrivelse af det udførte arbejde
 • Fuldtidsansatte skal også timeregistrere
 • Ved regnskabsaflæggelse skal timerne omregnes til dage.
 • Timesatsen beregnes på AAU ud fra 1584 timer pr. år
 • Der kan ikke claimes mere end 1584 timer samlet pr. år for den enkelte medarbejder på EU- finansierede projekter i alt.
 • Timesatsen beregnes på AAU ud fra 1591 timer pr. år.
 • Der kan ikke claimes mere end 1591 timer samlet pr. år for den enkelte medarbejder på EU-finansierede projekter i alt.
 • Ved regnskabsaflæggelse skal timesatsen omregnes til en gennemsnitlig dagssats for afrapporteringsperioden.

Vi er ved Projektøkonomi i gang med at finde en metode til omregning af de bogførte timer og timesatser til afrapporteringen, der skal foretages i dage til dagssatser. Vejledning og skabeloner hertil vil blive lagt på vores hjemmeside, når metoden er afklaret.

Den nye procedure om Horizon Europe findes her: https://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/vejledninger/          

 

Oracle ERP hjemmeside

I forbindelse med overgangen til det nye økonomisystem ”Oracle ERP” har Økonomiafdelingen lavet en hjemmeside. Hjemmesiden indeholder bl.a.:

 • Tidsplan: Her kan man følge en opdateret cutover plan for overgangen til det nye økonomisystem
 • Informationsmøder: Her man se datoerne for informationsmøder indenfor de forskellige områder
  • Information om go-live
  • Generel information af Faktura+ og debitor
  • Generel information om tidsregistrering
  • Generel information om indkøbsområdet
  • Generel information om udrulning
 • Har man ikke deltaget i informationsmøderne eller ønsker at genopfriske, så ligger der optagelser fra informationsmøderne nederst på siden ”informationsmøder”
 • Uddannelsesplan: Her kan man se kursusplanen for uge 5-7 indenfor relevante områder.
  • Siden indeholder også link til tilmelding til kurserne

 

Link til hjemmesiden:https://www.okonomi.aau.dk/Oracle+ERP/

 

Personaleændringer hos Projektøkonomi

I forbindelse med en ny organisering i Økonomiafdelingen er Frederikke Korgaard blevet faglig koordinator for Projektøkonomi og vil varetage den daglige koordinering og prioritering af Projektøkonomis opgaver

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen