Nyhedsbrev Projektøkonomi 1. december 2016

Læs i dette nyhedsbrev om: Nyt vedrørende Det Frie Forskningsråd - udbetaling af bevilling og opgørelse af likviditet på projektniveau • Deadline for anmodning af lukning af projekter i 2016 • Nyt vedrørende Det Frie Forskningsråd

Lagt online: 05.12.2016

Automatisk udbetaling

Pr. 1. december 2016 sker udbetaling af bevilling fra Det Frie Forskningsråd automatisk via FI’s tilskudsadministrative system e-grant.

For at sikre at indbetalingen til AAU placeres på det korrekte projektnummer er det vigtigt, at I påfører jeres AAU projektnummer som ”Eget sagsnummer” i e-grant. For at I kan få adgang til e-grant skal bevillingshaver invitere jer som ”Kontaktperson for administrator”.

 

Afstemning af indtægter og forbrug

Pr. 7. marts 2016 har FI ikke længere krav om indsendelse af årsregnskaber. AAU skal i stedet afstemme indtægter og forbrug på de aktive bevillingssager én gang om året og sikre rebudgettering over for rådet, hvis der henstår uforbrugte midler over et vist beløb, afhængigt af bevillingsstørrelse: 

Bevillingsstørrelse      < 3 mio. kr.

Rebudgetteringsgrænse: Ingen grænse, da beløbet udbetales på én gang (bortset fra 15 %)

Bevillingsstørrelse        3-10 mio. kr.

Rebudgetteringsgrænse: 1 mio. kr. uforbrugte midler

Bevillingsstørrelse       > 10 mio. kr.

Rebudgetteringsgrænse: 3 mio. kr. uforbrugte midler

 

Det betyder, at der for bevillinger fra Det Frie Forskningsråd hvor AAU er bevillingshaver og bevillingen lyder på over kr. 3 mio. hvert år skal laves en likviditetsopgørelse på projektet. Til dette formål er udarbejdet et simpelt afstemningsark. I dette ark afstemmes omkostningerne på det enkelte projekt, hvorefter de holdes op mod udbetalingerne fra rådet. Hvis der indgår partnere i projektet indhentes erklæringer fra partnerne, og deres forbrug tilføjes i skemaet. Ønsker den enkelte bevillingshaver/projektadministrator fortsat at opgøre projektet vha. DFF’s regnskabsskema er dette naturligvis også en mulighed.

For at sikre, at der sker likviditetsopgørelse på de bevillinger, som er berørt at dette nye setup, skal scan af opgørelse og evt. erklæringer sendes til Projektøkonomi projektregnskab@adm.aau.dk  senest 1. april i det efterfølgende år, første gang 1. april 2017 for kalenderåret 2016. I de tilfælde hvor opgørelsen udløser krav om rebudgettering skal bevillingshaver selv sørge for anmodning over for rådet. Denne sendes også til Projektøkonomi i kopi.

Afstemningsskema og skabeloner til partnererklæringer på dansk og engelsk (filnavn: DFF ØSS afstemning og partnererklæringer) ligger på Projektøkonomis hjemmeside under Blanketter:

http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/blanketter-projektoekonomi/

Vær opmærksom på, at på projekter, hvor AAU indgår som partner, men et andet universitet er bevillingshaver, er det op til bevillingshaver, hvordan de ønsker opgørelsen.

Hvis der er spørgsmål hertil kan Kirsten Underlin (kun@adm.aau.dk)  eller jeg kontaktes.

 

Deadline for anmodning om lukning og oprettelse af projekter i 2016

Bemærk at anmodning om lukning og oprettelse af projekter, der skal med i 2016, skal være Projektøkonomi i hænde 12. december kl. 12. Anmodning om oprettelse skal derfor være hos Kontraktenheden i god tid før denne deadline. 

 

 

Med venlig hilsen

Tina Ryding

Faglig leder |  Økonomiafdelingen

Projektøkonomi

 

 

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen