Ny Qlikview rapport ProjektPortefølje

Lagt online: 19.01.2016

Ny Qlikview rapport ProjektPortefølje

I dag går Økonomiafdelingen i luften med en ny Qlikview rapport til styring af institutternes/enhedernes projektportefølje. Rapporten findes i Qlikview under Økonomi/Projekt, og brugere der allerede nu har adgang til området Økonomi vil også kunne tilgå den nye rapport.

Rapporten er resultatet af et længerevarende arbejde i Økonomiafdelingens Økonomistyringsinitiativ (ØSI), og den er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra både institutter (projektadministratorer og ledelse), Projektcentre/Økonomicentre og Økonomiafdelingen.

Fokus i rapporten er:

den til en hver tid aktive projektportefølje,
driftseffekten det valgte år forårsaget af projektporteføljen på væsentlige indikatorer som bl.a. hensættelser til tab, lukning af projekter, overhead, frikøb og medfinansiering.

Formålet med rapporten er at give primært institut-/afdelingsleder og økonomisupport/ projektadministrator, sekundært projektledere og Økonomicentre, overblik over den eksterne projektportefølje (underkonti 90/95/97) samt at fremhæve væsentlige tendenser og risici på området.

Dele af rapporten vil komme til at indgå i den PUSH-rapportering, der igangsættes i foråret 2016.

Som noget nyt inkluderer rapporten alle aktive projekter, uanset om der har været bevægelser på projekterne. Dette giver mulighed for at se den fulde portefølje og bl.a. den heraf afledte restbevilling og omsætningshastighed for en enhed. Samtidig sætter det fokus på retvisende stamdata og synliggør behovet for løbende vedligehold af bl.a. aftalebeløb og kontraktforlængelser.

Rapporten opdateres hver nat, men da tidsregistrering, medfinansiering, overhead og likvidkørsler kun bogføres én gang om måneden i forbindelse med månedslukningen, anbefales det, at man, som det kendes fra andre rapporter i Qlikview, tager udgangspunkt i en lukket måned i ØSS og dermed sikrer, at rapporten er retvisende. 

Økonomiafdelingen vil sammen med Økonomicentrene præsentere rapporten på forårets Kompetencecentermøder.

Se vejledning til rapporten her: http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/9041

Rapporten er forankret i Økonomiafdelingen, hvor det vil være Økonomistyringsenheden, der står for den løbende datavalidering. Ændringer af stamdata skal stadig gå gennem Kontraktenheden og/eller Projektøkonomi iht. gældende retningslinjer: http://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/95/95457_retningslinjer-for---ndringer-til-stamdata-p---projekter.pdf

Henvendelser vedrørende rapporten stiles

Økonomicentrene

eller

Økonomiafdelingen:
Tina Ryding, Projektøkonomi, tlr@adm.aau.dk, lokal 7316

Connie Sudergaard, Controllerenheden, cs@adm.aau.dk, lokal 7999

Nyhedsbreve fra projektøkonomi

Se listen