Indkøbsenheden

til nuværende og kommende leverandører
indkøbspolitik
Download Kontrakt templates
Indkøbsaftaler
Samarbejde med Indkøbsenheden

Kontakt

Indkøbsenheden

Fredrik Bajers Vej 7K

9220 Aalborg Øst

E-mail: indkoebsenheden@adm.aau.dk

medarbejdere