Funktionspostkasser i økonomiafdelingen

Hovedkassen

Funktionspostkasse:

Åbningstid fra kl. 10:00 - 14:00. Nøgledepositum refunderes her.

Indkøbsenheden

Funktionspostkasser:

Support tlf.  9940 3000

ØA-Support

Funktionspostkasse: