AAU logo

Funktionspostkasser i økonomiafdelingen

Funktionspostkasser i økonomiafdelingen

analyseenhed

Funktionspostkasse:

Bogholderi

Funktionspostkasser:

funktionsPostkasse til: Intern post, udenlandske fakturaer og andet, der skal betales: 
 

Hovedkassen

Funktionspostkasse:

Indkøbsenheden

Funktionspostkasser:

Support tlf.  9940 3000

Master Data Management

Funktionspostkasse:

Rejsekontoret

Funktionspostkasse:

Serviceteam

Funktionpostkasse:

ØA-Support

Funktionspostkasse: