controllerenhed

Økonomiafdelingens controllerenhed varetager bl.a. følgende aktiviteter:

Intern revision og kvalitetssikring

  • Løbende kontroller af at organisationen overholder økonomi- og regnskabsrelaterede procedurer
  • Anbefalinger om forbedringstiltag
  • Kvalitetssikring af økonomisk ledelsesinformation og business intelligence

Procesudvikling

  • Deltagelse i procesudviklingsaktiviteter indenfor rammerne af ØA's pejlemærker, herunder især stabile, korrekte, effektive og relevante processer

Procesforankring

  • Varetagelse af en række operationelle opgaver, typisk i indkøringsfasen af nye processer
  • Kontrol og vejledning i indkøringsfasen af nye processer

Primær daglig kontakt til institutionsrevisor
 

Kontakt

Controllerenheden

Fredrik Bajers Vej 7K

9220 Aalborg Øst