skatteforhold

Beskatning af personalegoder

Lagt online: 11.04.2019

Der kan være mange forhold omkring skat, som man skal forholde sig til som ansat medarbejder på AAU, men også som medarbejder, der behandler forskellige disponeringer, fakturaer, udlæg mv. kan man have spørgsmål til div. skatteforhold.

SKATTESPØRGSMÅL DER VEDRØRER DIT ANSÆTTELSESFORHOLD

Skattespørgsmål der vedrører dit ansættelsesforhold, skal du typisk rette til Lønkontoret.

Skattespørgsmål der vedrører din selvangivelse mv., kan AAU ikke rådgive dig om, hvorfor du skal kontakte din SKAT afdeling i den kommune du hører til.

ANDRE SKATTESPØRGSMÅL

Herudover kan der opstå forskellige forhold, som kan have en skattemæssig relation. Der kan være forhold om skattepligt og indberetnings-/ oplysningspligt.

Eksempler på sådanne forhold kan være:

  • Gaver
  • Tøj
  • Præmier til konkurrencer
  • Afholdelse af udgifter for medarbejdere
  • Diverse tolkninger på områder, der ikke er lønrelaterede
  • Nærmere undersøgelser, måske ekspert vurdering

I disse tilfælde er det, Hovedbogholder Jan W. Beck, Økonomiafdelingen, der skal kontaktes.