It Services

Uddannelsesplan

Information om uddannelsesplan

  • Tilmelding til undervisning og Open Office se nedenfor.
  • Kurser i de enkelte moduler udbydes direkte i forbindelse med at de enkelte moduler bliver tilgængelige for brugere.
  • Kurserne er tilrettelagt som webinarer med undervisning dag 1, efterfuldt af en online Open Office session dag 2, hvor man kan få hjælp til at komme godt i gang i produktion.
  • Uddannelsesplanen har fokus på at få afholdt undervisning i alle områder i ugerne 5 – 7 dvs. før vinterferien. Der vil også være kurser på de fleste områder i uge 9.
  • Kurserne vil blive optaget og gjort tilgængelige på denne hjemmeside, så der er mulighed for at se dem på et senere tidspunkt. Vejledningsmateriale vil også være tilgængeligt her.
  • OBS. det må forventes, at der løbende bliver justeret i planen og tilføjet kurser på hjemmesiden, hvilket vi løbende vil orientere om bl.a. på informationsmøderne.
Oracle ERP

Tilmelding til uddannelse

Tidsregistrering/Time and labour

Målgruppe: personer som skal registrere egne timer og personer som skal registrere timer eller godkende for andre

30. januar 12.00-13.00 - Optagelse af kurset

1. februar kl. 12.00-13.00 English version - Recording of session

7. februar kl. 13.00-14.00

9. februar kl. 8.30-9.30 English version

2. marts kl. 8.30-9.30

 

Indkøb

Målgruppe: personer som skal lave rekvisitioner elller godkende i Indkøb

30. januar kl. 8.30-11.30 - Optagelse af kurset

1. februar kl. 8.30-11.30 - Optagelse af kurset

7. februar kl. 8.30-11.30

1. marts kl. 8.30-11.30

 

Kreditor

Målgruppe: personer som har fået tildelt kontererrollen (Fakturabehandler)

30. januar kl. 13.00-15.00 - Optagelse af kurset

1. februar kl. 13.00-15.00

8. februar kl. 8.30-11.30

2. marts kl. 9.30-11-30

 

Godkender rekvisitioner og kreditor fakturaer

Målgruppe: personer der skal godkende rekvisitioner i Indkøb eller kreditor fakturaer

31. janaur kl. 12.00-13.00 - Optagelse af kurset

6. februar kl. 13.00-14.00

 

Debitor

Målgruppe: personer som har fået tildelt kontererrollen (Fakturabehandler)

6. februar kl. 9.00-11.00

15. februar 13.00-15.00

 

Anlæg

Målgruppe: personer som har fået tildelt rollen anlægsregistrant

8. februar kl. 8.30-10.30

15. februar 10.00-12.00

 

Intern handel

Målgruppe: personer som har fået tildelt kontererrollen (Fakturabehandler)

15. februar kl. 8.30-9.30

1. marts kl. 13.00-14.00

 

Udstyrsløsning

Målgruppe: personer som har fået tildelt rollen udstyrsregistrant

13. februar kl. 9.00-10.00

7. marts kl. 9.00-10.00

 

Tildeling af roller og rettigheder på Oracle ERP via IdM

Målgruppe: IdM tilknytningsadministratorer

1. februar kl. 10.00-11-00

3. februar kl. 9:30-10:30

8. februar kl. 13.00-14.00

 

Uddannelsesplan uge 5-7