It Services

ERP Nyheder

NytERP udskydelse af go-live

Lagt online: 19.04.2022

Go-live udskydes og sker ikke i månedsskiftet maj/juni

Styregruppen har besluttet at udskyde go-live, da vi har nogle områder, vi er nødt til at bruge lidt mere tid på for at blive klar til at rulle systemet ud til jer.

Vi har en udfordring omkring det tekniske set-up i forhold til integrationslandskabet, hvor vi skal afklare, hvordan det skal se ud, så sikkerheden stadig er i orden.

Vi skal også bruge lidt mere tid på at få etableret den rette supportfunktion, så vi kan hjælpe jer, når vi går i luften. 

Og så skal vi have udnyttet potentialet i licensstrukturen, så vi får det optimale match mellem hvem, der kan hvad i løsningen, set i forhold til licensomkostningen.

Til sidst skal vi også blive helt færdige med at definere og teste de sidste områder, som vi mangler, og som også brugertesten har vist, at der er nogle udeståender på.

Hvornår sker det så

Vi har endnu ikke sat en ny go-live-dato, da vi skal have tid til at analysere ovenfor nævnte opgaver i bund, før vi kan sige, hvor lang tid det tager at blive klar. Vi forsøger selvfølgelig at tage hensyn til andre tværuniversitære opgaver i efteråret, når vi lægger den nye tidsplan. Vi vender tilbage til jer, så snart vi har en ny plan, vi kan kommunikere til jer, forventeligt i starten af maj. 

Hvad betyder det for jer

Det betyder, at I skal fortsætte med at bruge ØSS’en, som I gør i dag.

Ny artskontoplan kommer stadigvæk først, når vi skifter økonomisystem, og den vil blive præsenteret i efteråret 2022.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. 

Projekteder Sabine Jensen Jåtog sjj@its.aau.dk

Vi vil også løbende opdatere dette website med nyt om processen.