It Services

ERP Nyheder

NytERP 2022 status opdatering – brugertest forude

Lagt online: 12.01.2022

Nyt år og ny opdatering på projektets status, samt plan for nærmeste fremtid.  

Projektet har netop afsluttet systemintegrationstesten (SIT), som har kørt det meste af efteråret, hvor vi foruden integrationerne, også havde fokus på at teste rolleopsætning. Alt-i-alt blev det til 558 test cases, hvor der er fundet og rettet 266 fejl, hvilket beskriver den grundighed og det store stykke arbejde der er gjort hidtil. Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til, hvad løsningen efterhånden kan. Meget af funktionaliteten er på plads, og vi arbejder på at få testet de sidste udeståender og få gentestet de mest kritiske fejl.

Next step

I januar er fokus at gøre klar til næste store test, nemlig brugertesten (også kaldet UAT). Styregruppen mødes ultimo januar for at træffe beslutningen herom. Brugertesten starter i første halvdel af februar, i første omgang med ØA-brugere, og fra midt i marts med brugere bredt fra organisationen. Der vil blive udarbejdet vejledninger til at teste ud fra, og funktionaliteten vil på workshops blive demonstreret af projektdeltagerne, så der er hjælp både til at komme i gang og undervejs.

Samtidig begynder vi i januar også at fokusere på udrulningen og idriftsættelsen af løsningen.  Referencegruppen fra TØLF er indkaldt til workshop omkring user onboarding d. 19. januar, og i tiden derefter vil planerne for uddannelse, oprydning i data, cut-over, support mm. begynde at tage form.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder, så interesserede kan følge med i, hvor vi er. Vi vil selvfølgelig også kommunikere direkte med relevante involverede, når der er noget konkret.