It Services

ERP Nyheder

NYT ØKONOMISYSTEM TIL AAU EFTER NYTÅR

Det nye regnskabsår starter fra januar 2023 i AAU’s nye økonomisystem, Oracle ERP. Frem mod ibrugtagningen inviteres alle medarbejdere, der arbejder med økonomi, til online informationsmøder og demoer af det nye system.

Lagt online: 24.10.2022

Fra uge 5 i det nye år rulles det nye økonomisystem ud trin for trin, således at der implementeres et modul ad gangen. I januar lukker det hidtidige system, ØSS, som har været anvendt på AAU i mange år. Det nye system, Oracle ERP, vil til gengæld præsentere sig med en mere moderne brugergrænseflade og muligheder for løbende opdateringer.

En god overgang

Frem mod skiftet til Oracle ERP vil alle medarbejdere, der arbejder med økonomi i ØSS i dag, blive inviteret til møder, hvor det nye system demonstreres, samt undervisning i selve brugen af systemet direkte i forbindelse med at de enkelte moduler tages i brug. Funktionschef Lisa Thordal Lavrsen fra Økonomi fortæller:

- ”Vi har programsat en række aktiviteter allerede her fra oktober og frem mod slutningen af januar 2023, hvor Oracle ERP tages i brug. Vi vil rigtig gerne lave en god overgang fra ØSS, som mange kender ud og ind, så medarbejderne også bliver trygge ved det nye system. Det er også derfor, vi laver en trinvis udrulning, så det hele ikke kommer på én gang”, fortæller Lisa Thordal Lavrsen.

Information om møderne og undervisning kan ses på Oracle ERP-hjemmesiden. Derudover vil Taktisk Økonomisk Ledelsesforum (TØLF) modtage løbende information direkte på mail.

Hovedparten af informations- og undervisningsaktiviteter vil foregå inden uge 8 i det nye år, men herefter vil der naturligvis være opsamling og introduktion til nye brugere. I forlængelse af implementeringen af Oracle ERP følger også andre fornyelser på systemsiden helt naturligt. Projektleder Sabine Jensen Jåtog fra ITS fortæller:

- ”Undervejs i projektet har der været overvejelser omkring udskiftning af RUS2, men det kommer ikke til at ske i samme ombæring, som Oracle ERP indføres på AAU. Vi forventer i projektgruppen at lægge en videre plan for RUS2 i starten af det nye år. Nu skal vi først have Oracle ERP rullet godt ud til de mange medarbejdere, der varetager økonomiopgaver”, slutter Sabine.

For yderligere informationer om AAU’s nye økonomisystem, Oracle ERP, oversigt over undervisningsgange mm. se https://www.okonomi.aau.dk/Oracle+ERP/