It Services

ERP Nyheder

Ny go-live dato ultimo januar 2023

Lagt online: 31.05.2022

Siden seneste melding før påske hvor vi informerede om, at vi desværre var nød til at udskyde at gå i produktion med den nye økonomiløsning, har vi arbejdet hårdt på en re-planlægning af projektet for at få en ny tidsplan samt dato, og derfor vil jeg gerne informere jer om seneste nyt.

Nyt go-live tidspunkt

Vi har forsøgt at tage alle forhold i betragtning, både hvad der skal laves i projektet og den økonomicyklus, der er på universitet i forhold til bl.a. budgetlægning og årsafslutning. Derfor har vi nu lagt en ny tidsplan, som styregruppen har godkendt, hvor go-live sker ultimo januar 2023. Det vil sige at 2022 bliver afsluttet og lukket i ØSS’en og derefter følger en periode på 2-3 uger i januar, hvor vi flytter de nødvendige data til det nye system inden vi går i produktion og starter det nye finansår i den nye løsning. På denne måde håber vi, at det bliver til mindst mulige gene for brugerne i forbindelse med årsafslutningen.

Hvad sker der nu

Projektet er i fuld gang med at teste de sidste udeståender, det skal der arbejdes hårdt på indtil vi går på sommerferie.

Der vil snart komme invitationer til de udestående brugertests, som vi måtte udskyde før påske. Det drejer sig om kreditor- og projektområdet, samt indkøbsområdet hvor vi vil lave en opsamling på de udeståender, der var den gang og som nu er afklaret.

Efter sommerferien vil vi gå i gang med at detailplanlægge skiftet til det nye system, så vi i løbet af efteråret kan give jer en detaljeret plan for, hvad der skal ske hvornår i forhold til både årsafslutning og opstart i det nye system, og der vil også komme en uddannelsesplan. Disse ting vil vi selvfølgelig kommunikere yderligere ud omkring når vi kommer lidt længere hen.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte projektleder Sabine Jensen Jåtog, sjj@its.aau.dk. 

Vi vil også løbende opdatere projektets website med nyt om processen; https://www.okonomi.aau.dk/NytERP/.