Organisation

bogholderi

 • Kreditor
 • Debitor
 • Anlæg og udstyr
 • Hovedkasse


indkøbsenhed

 • Indkøbsaftaler
 • Udbud
 • E-handel
 • Kontrakter


projektøkonomi

 • Projektbudgetter
 • Projektregnskaber
 • Projektregelsæt
 • Godkendelse af regnskaber


øa-support (øa-it)

 • Adgang økonomisystemer
 • Service økonomisystemer
 • Rettighedsstyring
 • Vedligeholdelse web

 

controllerenhed

 • Økonomikontrol
 • Kvalitetssikring
 • Revisionskontakt
 • Proceduresikring


lønkontor

 • Lønoversigter
 • Timesedler
 • Ferie
 • Legater og stipendier


rejsekontor

 • Afregning af rejser og udlæg
 • Rejseforsikring
 • Rejseregler
 • Kreditkort


økonomistyring

 • Budget
 • Årsrapport
 • Ledelsessupport
 • Indberetninger


Organigram

 

Økonomicenter AAU fælles service