qlikview

qlikview

QlikView er AAU’s rapporteringsværktøj til økonomirapportering på baggrund af de data om universitetets økonomi, som er registreret i ØSS og på studiedata fra STADS.

sådan får du adgang til qlikview

Adgang til qlikview

Adgang via AJAX: 

Man kan tilgå QlikView via http://www.adm.aau.dk/vue/index.php3/.

Denne løsning er browser baseret og kræver ingen forudgående installation, kun at du er oprettet som QlikViewbruger.

(Vælg ”Ajax zero footprint” i feltet ”My preferred client”.) 


Adgang via Client:

Man kan også tilgå QlikView via en klientløsning som kræver installation på din pc.

http://www.its.aau.dk/it-systemer/administrative-systemer/

Hvis QlikView programmet allerede er installeret på pc’en, skal der i adressefeltet i qlikView ”open in server” stå ”qvp://aauqlikview.adm.aau.dk”

Adgang via AJAX er tilstrækkelig, hvis du kun skal se på f.eks. studenterdata, men har du behov for at arbejde intensivt med økonomidata, anbefales det at få installeret en klientløsning på din pc.