Lønkontor

udgiftsgodtgørelse for eksterne personer på AAU

Indleveringsfrister til Lønkontoret samt dispositionsdatoer

Der opfordres til at indsende materialet løbende og i så god tid som muligt for at undgå flaskehalsproblemer, samt sikre den højst mulige kvalitet i indberetningen af bilagene.

Nemkonto

På AAU sker alle udbetalinger til privatpersoner med CPR.nr. via NemKonto, bl.a. lønudbetalinger og refusion af udlæg og rejseudgifter.

De eneste personer, som ikke skal have oprettet en NemKonto er udlændinge som opholder sig i Danmark max. 1 måned. Her overføres beløbet til den udenlandske konto, der er anført på blanketterne (denne overførsel har altså intet med NemKonto at gøre.)

NemKonto er en del af Lov om offentlige betalinger m.v. (lov 1203), som Folketinget vedtog i 2003 for at fremme digitaliseringen af den offentlige betalingsforvaltning.

For yderligere information om NemKonto læse nærmere på http://www.nemkonto.dk/

Kontakt

 

Sagsbehandlere 

Aase K. Thomsen og Pia Glenstrup

HR Service Center HSF

Kontakt Aase

Kontakt Pia

 

Lone Bertelsen og jasmina tumbul

HR Service Center EST

Kontakt Lone

Kontakt Jasmina

 

medarbejdere